Seirbhísí Gaeilge

Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil do chainteoirí Gaeilge ag Prospect Law. Is cainteoirí Gaeilge iad thart ar 30% dár gcliaint. Tá Gaeilge líofa ag Colm agus Ruadhán.

Seirbhísí Gaeilge Image

Ó bunaíodh an Oifig in 2018, seo a leanas roinnt de na cásanna tógtha againn:

 • Comharchumann Ráth Cairn Teoranta Iarratasóir agus An Bord Pleanála (2021)
  I mí na Samhna na bliana seo caite, chinn an Ard-Chúirt gur sháraigh cinneadh an Bhoird Pleanála plean forbartha Chontae na Mí, polasaí an Rialtais agus “polasaí seasta agus reachtúil” an Stáit i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta. Chuir an Breitheamh Uí Anluain an cinneadh ar ceal toisc go raibh measúnú tionchair teanga an fhorbróra “fíorlochtach ó bhonn” agus go raibh cinneadh an Bhoird Pleanála “míréasúnach gan bhunús”.

 • Re: Foras Patrúnachta na Scoileanna agus Iarratasóirí eile v An t-Aire Oideachais agus Scileanna, Éire agus an tArd Aighne (2020)
  Athbhreithniú breithiúnach maidir le cinneadh an Aire Dlí agus Cirt gan Gaelscoil a sholáthar i mBaile Átha Cliath 6. Bhain an chúis seo le cinneadh poiblí i dtaobh pátrúnachta de chuid iar-bhunscoile i gCrois Araild.

 • Diarmuid Ó Cadhla v an tAire Dlí agus Cirt et al (2023)
  Tá an athbhreithniú breithiúnach seo ar feitheamh os cómhair na hArd Cúirte faoi láthair. 

 • JDS v An Coimisiún um Cosaint Sonraí (2023)

  Tá an athchomharc seo os cómhair na hArd Cúirte faoi láthair. 


  Tá na seirbhísí seo ar fáil as Gaeilge chomh maith: 

  • Uachtanna agus Probháid

  • Ceannach Talún

  • Dlí an Teaghlaigh

  • Dlí Poiblí

  • Seirbhísí Eile

Speak to our team now Image

Speak to our team now

Prospect Law is here to advise you on any legal issue that is troubling you. Call us, email us or arrange an appointment

Contact us

They represented my parents and cannot speak highly enough of Colm McGeehan.

Francis O'Reilly

Quick and easy way to get documentation stamped, nice personnel

Xenia

Professionals is the word to describe the services.

David Gabriel

Very professional with a lot of experience. Very satisfied .

Zaik